Ászf, adatvédelem - Computer Outlet - http://outlet.77.hu - PC olcsón 
Computer Outlet, PC olcsón
Kategóriák

Ászf, adatvédelem


Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1/ Bevezető rendelkezések

Az alábbi dokumentum a 77 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (továbbiakban : 77 Informatika Kft.) által üzemeltetett http://www.outlet.77.hu internetes áruházban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Ön megrendelésének jóváhagyásával az alábbi szerződést elfogadja, amely a távollevők közötti, szerződéskötésre vonatkozó 97/7/EK fogyasztók védelméről szóló Uniós irányelvével összeegyeztetett.

Kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el, esetleges kérdésével forduljon az oldal üzemeltetőjéhez bizalommal.

A http://outlet.77.hu a 77 Informatika Kft. (cgj.: 13-09-095881, adószám: 13105088-2-13) internetes áruháza. Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és a http://outlet.77.hu oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti , és elfogadja az, Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) amely Ön és a http://outlet.77.hu -t üzemeltető 77 Informatika Kft. között, mint szerződés létrejött. A 77 Informatika Kft. fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-et, az oldal üzemeltetője minden változtatást időben közzétesz az oldalon, a változtatások nem térhetnek el a jogszabályi előírásoktól és nem érheti a teljesítés alatt lévő megrendeléseket hátrányosan. Kérjük, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes ÁSZF-et.
A webboltban csak cselekvőképes természetes ill. jogi személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a 77 Informatika Kft. és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban: megrendelő) között, a 77 Informatika Kft. kötelezettséget vállal a megrendelés tárgyában a tőle elvárható legkörültekintőbb magatartás tanúsítására, a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor kiegyenlíti.

A szerződés oly módon jön létre, hogy Ön a http://outlet.77.hu címen a webáruházban kiválasztott tételeket elektronikusan megrendeli. A megrendelési folyamat során Ön megismeri a termékeket, az árakat és kiválasztja a fizetés és az áru átvételének módját. A megrendelés érvényesítéséhez el kell fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket (ASZF, jelen dokumentum.)

2/ Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés a 77 Informatika Kft. mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A 77 Informatika Kft. az http://outlet.77.hu oldalon keresztül leadott rendelésekért felel, minden egyéb forráson keresztül leadott megrendelésért az eladó felelősséget vállalni nem tud.
A rendelés elfogadásához az Ön vagy cége azon adatai szükségesek, amelyeket a weblap regisztrációs aloldalain talál. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem áll eladó módjában el fogadni, ebben az esetben fenntartjuk a jogot, hogy a rendelést elutasítsuk vagy amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy ütköznek az ÁSZF valamely pontjával a rendelést indokolás nélkül töröljük. A rendelést telefonon vagy e-mailen keresztül visszaigazoljuk. A 77 Informatika Kft. fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a regisztrált adatok helyességét.
Fenntartjuk a jogot, hogy a rendelés teljesítésétől, indoklás nélkül - a vételár kiegyenlítése előtt bármikor - elálljunk.

3a/ Jótállás, szavatosság, elállás

A 77 Informatika Kft. által üzemeltetett http://outlet.77.hu-n forgalmazott termékeit csakis a vonatkozó honi és Uniós fogyasztóvédelmi jogszabályokkal összhangban azoknak messzemenően eleget téve forgalmazza.

A 77 Informatika Kft. árukészletét, a kedvező ár, érték és minőség nyújtásának igényével, nem kizárólag a hagyományos beszerzési csatornákon keresztül vásárolja meg, hanem raktárkészletek, kifutott termékek felvásárlásával, kivásárlás felszámolási eljárások során, stb. Így az új és tökéletes állapotú termékek mellett megtalálja az értékcsökkent új, a gyártók aktuális modellválasztékában már nem szereplő és használt termékeket is. A 77 Informatika Kft, kellékszavatosságot vállal az általa értékesített termék után, amennyiben az nem felel meg a szerződéssel elérni kívánt célnak vagy a rendeltetésszerű használat követelményeinek a teljesesítés időpontjában. A 77 Informatika Kft. nyolc munkanapon belüli indoklás nélküli elállási jogot biztosít. Amennyiben a 77 Informatika Kft. az általa forgalmazott árukra az általa minden termékre vállalt 14 napos elállási jogon kívül további szavatosságot vagy jótállást biztosít azt minden esetben az értékesített termék információs lapján közzé teszi, az információs lapon található eltérő szavatossági és jótállási vállalást jelen szerződéssel együtt kell értelmezni.

Az eladó további szavatosság kötelezettségére az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvben és a 17/1991. (IX.10.)sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Eladó szavatossági vállalásán felül a jótállási felelősségét kizárja.

Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük, kivéve, ha azt a termék információs lapján jelöltük. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük, de mindkét esetben kérjük, hogy részünkre előzőleg postázzák vissza a terméket. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges. Nem áll módunkban visszavenni festékpatront, tonert, festékszalagot és más fogyóanyagot.

Elállás esetében az eladó a kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb a visszaszolgáltatást követő harminc napon belül visszatéríti. A rendeléstől való elállást minél hamarabb jeleznie kell felénk levélben vagy e-mailben.
Az elállás során
:
-
a vevő viseli az elállásból eredő minden felmerülő költséget.
- előzőleg kell a terméket visszajuttatni az eladónak, minthogy a vásárló a vételárat visszakapta
volna
-
az árucikk csak az eredeti csomagolásban, az eredeti okmányokkal és számlával együtt szolgáltatható vissza.
- Amennyiben az árucikk sérült, vagy viseltes állapotban van, az eladó kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

3b/ Elbírálás

A reklamáció megvizsgálásának és elbírálásának jogát a 77 Informatika Kft. vagy saját maga, vagy szakértővel végezteti el. A garanciális igényeket a mindenkori hatályos jogszabályokat figyelembe véve a forgalmazónál vagy a forgalmazó által erre meghatalmazott képviselőjénél írásban kell bejelenteni.

4/ Árak

A termékek adatlapján feltüntetett ár a termék nettó ajánlati ára. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak akkor válik végleges árrá, ha a megrendelő a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi és a rendelést jóváhagyja. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a termék megnevezése mellett, majd a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható.
Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak. Az 77 Informatika Kft. fenntartja magának az indokolás nélküli árváltoztatás jogát, amely a már megrendelt termék árát nem érintheti.
Nagyobb összegű vásárlás esetén a 77 Informatika Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a vásárlóval egyeztetve előleget kérjen.

5/ Az eladó felelősségvállalása

Az 77 Informatika Kft. nem vállal felelősséget az elírási hibákért, az oldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért. A 77 Informatika Kft. fenntartja magának a jogot a Felhasználóval szemben, a szolgáltatás és a tartalom törlésére, szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá fenntartja a jogot bármilyen változtatásra, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körű vagy részleges megszüntetésére. A 77 Informatika Kft. nem vállal felelősséget sem a látogatók sem a felhasználók irányában a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó, akár előzetes értesítés nélküli szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításból vagy a változtatásokból keletkező károkért sem. Mivel a 77 Informatika Kft. mint kereskedő lép fel a hardver és szoftver gyártók és a vásárló között, ezért nem vállal felelősséget, semmilyen olyan kárért amely a vásárlás után közvetlenül vagy közvetve a megvásárolt áruval kapcsolatos. Ön kijelenti, hogy a harmadik személy által a 77 Informatika Kft.-n keresztül nyújtott szolgáltatással kapcsolatos jogi és kártérítési vitákba nem vonja be az 77 Informatika Kft.-t, és dolgozóit. Ezen ügyek intézése csak a gyártó és a vásárló hatáskörébe tartozik.
A 77 Informatika Kft. nem vállal felelősséget a tőle származott szoftverek által okozott esetleges károkért, és semmilyen esetben sem okolható bármilyen profitveszteségért.

6/ A vásárló felelősségvállalása


Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.
Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az ÁSZF-ben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a 77 Informatika Kft. számára. A 77 Informatika Kft. ilyen esetben a többletköltséggel megterheli megrendelő virtuális számláját, és annak teljesítésekor a többletköltség összegéről számlát állít ki.


7/ A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül. Az http://outlet.77.hu rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, melyet a jóváhagyást követő oldalon, illetve a megrendelő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes!

8/ Pénzügyi elszámolás

Az
előre pontosított végösszeget a futárszolgálaton keresztül az áru átvételekor készpénzzel, vagy előre utalással online bankkártyával, PayPallal, elektronikus utalással, vagy a cég telephelyén készpénzzel, vagy bankkártyával kell kifizetni az áru átvételekor. A további mindenkori fizetési és szállítási kondíciókról a regisztrált felhasználók a weblapon tájékozódhatnak.

9/ Szállítási és határidők és feltételek

Szállítási határidő amennyiben az áru raktárkészleten van a rendeléstől számított 7 munkanap.

10/ Szerzői jog

Tilos
a 77 Informatika Kft. engedélye nélkül a nevet, képet, logot felhasználni minden olyan termékhez vagy szolgáltatáshoz amely nem tartozik a 77 Informatika Kft.-hez, amely alkalmas az ügyfelek megtévesztésére, a 77 Informatika Kft. vagy a http://outlet.77.hu nevének lejáratására. Az http://outlet.77.hu oldalain található szöveges információk, képek, emblémák, tipográfiai és design elemek a szerzői jog hatálya alá esnek, tilos azokat az 77 Informatika Kft. írásos engedélye nélkül sokszorosítani, terjeszteni vagy felhasználni.

11/ Adatvédelem

Az http://outlet.77.hu bizonyos szolgáltatásainak igénybevételéhez a Felhasználónak személyes adatokat kell rendelkezésre bocsátania. Az http://outlet.77.hu oldalt működtető 77 Informatika Kft.. kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó bármilyen adatának rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közléssel jelzi és tájékoztatja Önt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Az 77 Informatika Kft.. vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a legteljesebb körű titoktartással kezeli és azokat másik félnek nem adja át, kivéve abban az esetben ha Ön valamely folyamat során ezt külön igényli. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék szállítmányozásához szükségesek.
A regisztrációnál, ahhoz, hogy a számlát ki tudjuk állítani és, hogy a csomagot a megfelelő címre el tudjuk juttatni, Önnek az alábbi információkat kell megadnia:

- Vezeték és keresztnév (cégek esetében a cég ill. a kapcsolattartó személy neve)
- Cím
- E-mail cím
- Telefonszám
- Postacím (ha eltér a megadott címtől)
- Felhasználói név és jelszó
- Jelszó
Az adatokat kizárólag arra használjuk, hogy megrendelését teljesítsük, illetve ellássuk Önt a rendeléssel kapcsolatos információkkal.


A megadott információkat tároljuk, így a legközelebbi bejelentkezéskor ezeket már nem kell újból megadnia. A 77 Informatika Kft. olyan adatokat gyűjthet csak, amelyeket statisztikailag dolgoz fel. Jelen szabályoknál figyelembe vesszük az 1992. Évi LXIII. törvényt (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról) , és az 1998.évi VI. törvényt (az egyének védelméről a személyes adatok feldolgozása során, - Strasbourg 1981 . január 28).

12/ Záró rendelkezések

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.
Bármilyen fajta jogvita esetén az http://outlet.77.hu-t üzemeltető szolgáltató székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.


Kártyás fizetés szolgáltatója:
Elfogadott kártyák:
Acceptance Mark
 | Főoldal | 
Az Ön aktuális IP címe: 44.192.94.177
Weblap tartalmának változtatásának jogát fenntartjuk. Áraink a készlet erejéig érvényesek.
Parse Time: - Number of Queries: 53 - Query Time: 0.014759236450195